Trgovanje financijskim instrumentima uključuje značajan rizik gubitka i nije prikladno za sve investitore. Prije donošenja odluke o trgovanju, razmotrite svoje investicijske ciljeve, razinu iskustva i toleranciju rizika

BESPLATNI DEMO RAČUN S 10.000 EUR!

72% računa malih ulagatelja gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerom

Grafovi u trgovanju na Forex trzistu i binarnim opcijama

Grafovi spadaju u najkorisnije alate kada se radi o trgovanju binarnim opcijama, stoga je dobro razumjeti ih. Brojni brokeri svojim traderima omogućavaju pristup mnogim korisnim i kvalitetno dizajniranim grafovima. Postoji više vrsta grafova: price/break, svijećnjaci, razni uzorci poput trokuta ili parabole… Brokeri binarnih opcija također imaju i alate za tehničku analizu koji su dio platforme. Uvijek preporučujemo traderima da maksimalno iskoriste alate koji im stoje na raspolaganju kod odabranog brokera.

Grafovi u binarnim opcijama

Forex.hr svojim čitateljima dajemo na raspolaganje besplatne grafove pomoću kojih mogu pronaći i pratiti važne promjene u cijeni valuta, indeksa, dionica i dobara. Traderi mogu pronaći besplatan graf za Forex za devet parova valuta koji će im pomoći prilikom trgovanja binarnim opcijama.

Jednom kada traderi počnu ulagati, steći će dovoljno iskustva da prepoznaju trendove iste minute kada nastanu. Nakon što primijete trend, trebaju primijeniti pravu strategiju bez obzira je li trend bikovski ili medvjeđi ili se možda radi o nekom drugom kretanju na tržištu.

Grafovi u stvarnom vremenu

Real-time, poznati i kao grafovi u stvarnom vremenu, pokazuju kretanja tržišta u gotovo nepostojećem vremenskom odmaku. Situacija koju prikazuje graf je u skladu s trenutnim stvarnim stanjem tržišta te jasno pokazuje smjer kretanja. Ona omogućuje korisnicima da brzo i učinkovito provedu potrebne korake kako bi zaradili trgujući binarnim opcijama.

Price break grafovi

Price break grafovi su izrazito snažan i važan alat u trgovanju binarnim opcijama, a stiže iz Japana. Zapadni svijet ih je zamijetio tek 1994. u publikaciji Stevena Nilsona „Iza svijećnjaka: otkrivamo novu japansku tehniku grafova“. Privlačnost ovih grafova leži prvenstveno u u jednostavnom prikazu kretanja tržišta, ali i zanimljivim i lako pamtljivim imenima oblika i uzoraka koji se stvaraju.

Price break grafovi izgledaju poput svijećnjaka bez fitilja, a traderi ih ponekad zovu i cigle ili stupci. Oni su tragovi koji nam govore u kojem smjeru se razvija gibanje. Poput svijeća, crne su boje za kretanja prema dolje i bijele za kretanja prema gore. Ako se dosegne nova niska razina dodaje se crna boja, dok se bijela dodaje kada se postigne rast. Ako nema promjene, boja se ne mijenja.Tijelo svijeća je stupac koji nastaje između cijene otvaranja i cijene zatvaranja

price_break_chart

Jedna od najkorisnijih aspekata ovih grafova je jasnoća pravila. Nema mjesta nedoumicama.

Ovi naizgled jednostavni grafovi mogu se koristiti u tehničkoj analizi tržišta. Iz perspektive analize sentimenta, registriranjem situacija kada je cijena ostvarila novi rast ili pad, grafikon vizualizira smjer kretanja. Mogućnost cijene da postavi novi rast i pad daje nam mogućnost prepoznavanja trendova bez korištenja tradicionalne analize trendova. Iz perspektive otpora, trader može procijeniti koliko je trend snažan, kada je slab te kada će se promijeniti.

Price break grafovi nedvojbeno pokazuju o kojoj razini otpornosti se radi. Koristeći price break grafove, traderi ne mogu sumnjati u cijenu. Cijena je ili uspjela ili nije u stvaranju nove visoke ili niske razine. Nadalje, traderi unaprijed znaju kada će se price break graf smatrati dovoljno jakim da bi mogao prekinuti trend.

Uzorci svijećnjaka

Gledajući svijećnjake, traderi se moraju bolje upoznati s najvažnijim uzorcima koje one stvaraju.

Harami

Harami je arhaični japanski izraz koji označava trudnoću. Uzorak ove vrste se sastoji od dvije svijeće: prva, fetus, ima malo tijelo i u potpunosti može biti zakrivena relativno dugim tijelom prethodne svijeće koja predstavlja maternicu. Harami cross ili križni harami javlja se kada je fetus doji oblika.

Harami je uzorak koji predstavlja preokret, ali nije važan koliko čekić, obješeni čovjek ili gašenje. Ipak, sugerira da će se cijene formirati u drugom smjeru od dotadašnjeg trenda, pa čak se u potpunosti umiriti. Mnogo bolja je za predviđanje rasta i gornje granice cijena. Slika prikazuje bearish harami uzorke u slučaju da se jave nakon rasta. U bullish slučaju, prva svijeća bi bila crne boje.

harami

Čekić

Čekić se smatra važnim uzorkom, posebno kada je na dnu. Nakon pada, prema Nilsonu, čekić ima malo tijelo i gotovo nimalo gornje sjenke te veoma dugu gornju sjenu koja označava novu nisku razinu. Boja tijela svijeće nije uvijek važna, ali smatra se kako bijela svijeća signalizira izraženije bullish ponašanje. Donja sjena trebala bi biti barem dva puta dulja od tijela.

Untitled

Doji

Doji na japanskom znači ‘istovremeno’, a ova vrsta uzorka prikazuje situaciju kada je cijena zatvaranja u određenom vremenskom razdoblju veoma slična ili ista kao i cijena otvaranja. Ova vrsta oblika spada među najvažnije oblike i svaki trader bi trebao biti upoznat s njima. Ako se Doji pojavi nakon rasta, a posebno ako slijedi nakon bijele svijeće dugog tijela, predstavlja neodlučnost na značajnoj razini, jer je očekivano da bullish ponašanje nastavi takav trend. Može se tumačiti i kao trenutak kada su ponuda i potražnja dosegnule ravnotežu. U svakom slučaju, upozorava tradera da je trend rasta na izmaku. Pojavi li se nakon perioda pada, označava transformaciju u drugom smjeru. Doji poznat i kao gravestone ili nadgrobni spomenik događa se kada je cijena na otvaranju i zatvaranju na najnižoj razini.

dojis

Zvrkovi

Preslice su, baš kao i doji, znak neodlučnosti zbog njihovih malih tijela.

spinningtops

Gašenje

Gašenje je uzorak koji se sastoji od dvije svijeće, a signalizira ekstreme ili velike preokrete na tržištu. Kod medvjeđeg gašenja najprije se javlja bijela svijeća, a zatim i veća razlika u cijeni u trenutku otvaranja iduće sesije. Na kraju dana zatvara se niža cijena nego prije. Veća svijeća jednostavno baca sjenu i “guši” prethodnu. Vrijedi i obrnuto, a Zapadnjaci ovaj trenutak često zovu i ključnim preokretom.

engulfing

Pinceta

Svijećnjak u obliku pincete pokazatelj je jake podrške ili otpora. Kada je pinceta na dnu, cijena nije uspjela pasti niže. Kada su pincete pri vrhu, cijena nije uspjela narasti još više.

tweezers

Obješeni čovjek

Ovaj uzorak ime je dobio po asocijaciji: izgledom podsjeća na obješenog čovjeka koji visi. Obješeni čovjek je uzorak koji je građen poput čekića, ali kada se dogodi nakon oporavka, predstavlja preokret u bearish smjeru. Ponovno, boja nije od presudne važnosti, ali popunjeno tijelo predstavlja lagano bearish kretanje. Donja sjena treba biti barem dva puta dulja od tijela. Duga donja sjena simbolizira da su cijene ranjive te da je vrijeme za brzu prodaju.

hangiung man

Napuštena beba

Ovaj uzorak je izrazito rijedak. Sastoji se od tri svijeće i predstavlja preokret (primjer na slici pokazuje dno). Najprije je potrebno uočiti svijeću dugog tijela koja je u smjeru postojećeg trenda. Druga svijeća je doji, a treća ponovno ima dulje tijelo i pokazuje kretanje u obrnutom smjeru od prve. Sami naziv dolazi od zamišljenog osjećaja napuštenosti koji bi se dogodio da ste prodali opciju jer biste propustili priliku da dočekate rast.

abandoned

Zvijezde

Zvijezde su još jedan uzorak koji anstaje od tri svijeće, a izgledom podsjeća na prethodni. U bearish večernjoj zvijezdi koja nastaje nakon trenda prema gore, druga svijeća ima kratko tijelo, a treća dugo tijelo u tamnijoj boji. Donja sjena druge svijeće može se preklapati s tijelom treće svijeće. Jutarnja zvijezda javlja se nakon gibanja prema dolje.

Nilson je zvijezde uspoređivao sa semaforom. Ako se pojavi zeleno svjetlo, dugo tijelo u smjeru trenda, uslijedit će žuto svjetlo, tj. manja srednja svijeća koja označava neodlučnost, a na kraju se pali i crveno, preokret u suprotnom smjeru.

stars

Svijećnjak raspoloženja

Važno je primijetiti kako je predviđanje raspoloženja tržišta svijećnjacima značajno povezano s vremenskim okvirima. Npr. svijećnjak od jedne minute su manje predvidljive od onih koje traju sat vremena. Kako bi se dobila kompletna slika raspoloženja na tržištu idealno bi bilo u trgovanju binarnim opcijama koristiti svijećnjak u trajanju jednog sata ili jednog dana. Moramo nadodati kako to ovisi i o periodima u kojima trader voli trgovati. Svijećnjak koje trader prati i vremena dospijeća koja preferira moraju biti usklađeni. Nema smisla pratiti svijećnjak od četiri sata ako trgujete u minutama.

Svijećnjaci

Početnici u trgovanju binarnim opcijama trebali bi se upoznati s aktivnošću cijena, koja se nekad naziva i svijećnjak. Taj naziv dolazi iz tradicionalnog japanskog načina za trgovanje rižom koji se razvio prije nekoliko stotina godina.

Četiri dijela svijećnjaka

Svijećnjak se sastoji od četiri dijela, a svaki trader bi ih trebao znati u svako doba dana i noći. Fitilji su najniže i najviše dosegnute razine. Tijelo se sastoji od dva dijela: gornjeg i donjeg, koji predstavljaju cijene otvaranja i zatvaranja. Ova četiri dijela čine komponente DNA svakog gibanja cijena. Svijećnjak može predstavljati gibanje cijene u bilo kojem vremenskom roku, trader ga samo treba odabrati. Npr. 100 svijećnjaka u periodu od 10 min predstavlja 100×10 min ili 1000 min aktivnosti.

Dvije boje svijećnjaka

Osnovna karakteristika svijećnjaka, koja se može zapaziti već na prvi pogled, je njegova boja. Koriste se dvije ustaljene kombinacije boje: bijela i crna te crvena i zelena, gdje bijela i zelena u predstavljaju bikovsku (bullish) aktivnost, tj. rast cijena. Crne i crvene svijeće su medvjeđa (bearish) aktivnost što znači da je cijena pala. Pojednostavljeno:

  • bikovska svijeća je ona gdje je cijena zatvaranja veća od cijene otvaranja
  • medvjeđa svijeća je ona gdje je cijena zatvaranja niža od cijene otvaranja
candlesticks

Ponekad se dogodi da je promjena u cijeni mala ili je nema. U tom slučaju, radi se o neodlučnosti ili oklijevanju na tržištu, jer se smatra kako se na tržištu stalno događa bitka između onih koji kupuju i onih koji prodaju. Svijećnjaci slikovito prikazuju tko je dobio bitku u zadanom roku.

Uzorci za analizu tržišta

Idući korak koji je važan za uspješnog tradera je razumijevanje ključnih uzoraka odabranog tržišta, ali i njihova analiza. Najprije je potrebno odabrati vremenski interval grafa. Za binarne opcije najčešće se koristi trajanje od 30 minuta. Gibanje cijena oblikuje razne grafove, a najvažniji su trokut, kanal, parabola i Bollinger linije.

Trokuti

Gledajući grafikon, traderi lako mogu uočiti različite trokute. Postoje trokuti koji rastu, trokuti koji padaju te istostranični trokuti. Trokuti su klasična vizualizacija klastera sentimenta te predstavljaju kompresiju udaljenosti između visokih i niskih točaka.

Grafovi se mogu gledati kao bitka između bullish i bearish kretanja koja u jednom trenutku moraju dosegnuti vrhunac, a trokuti se stvaraju trenutak prije vrhunca bitke. Nakon što primijete trokut, traderi u binarnim opcijama bi trebali locirati konačnu cijenu izvan trokuta te odigrati u skladu s rezultatom bitke. Trokuti se smatraju barometrom emocija i pokazuju da prodavatelj i kupac ne mogu dominirati jedan nad drugim.

Glavni izazov je prepoznati kada će se formirati trokut te se pripremiti za trgovanje opcijama. Rastući trokut će se javiti s rastućim trendom, dok će padajući trokut nastati kada cijena pada i kada se trend kreće prema dolje. Mogu se javiti i istostranični ili simetrični trokuti koji se mogu kretati u bilo kojem smjeru što ih čini manje korisnim za tradere.

Parabole

Parabola je prikaz snažnog kretanja, obično ju pokreće manija velikog broja kupaca, posebno u trenutku kada se formira vrhunac parabole. U trenutku kada se to dogodi, slijedi promjena.

parabolic_curve

U trenutku kada se stvara parabola, traderi se pridružuju gomili koja trguje naprednim strategijama te prati trend. Uzorak je ime dobio jer svojim oblikom podsjeća na krivulju, u matematici poznatu kao parabolu. U trenutku kada trader primijeti ovaj uzorak, velika je šansa da je cijena dosegnula svoj ekstrem. Parabolični uzorak se događa kada se javi užurbana kupnja ili prodaja.

Traderi se ponašaju kao gomila u trenutku kada vide mogućnost za stvaranje profita i osjete strah kako će propustiti priliku. U trenutku kada svijeće dosegnu kut od oko 90 stupnjeva, traderi shvaćaju da se takav trend ne može nastaviti te često mijenjaju smjer, omogućujući drugim traderima da dobro zarade, ako su među prvima koji su prepoznali trend.