Trgovanje financijskim instrumentima uključuje značajan rizik gubitka i nije prikladno za sve investitore. Prije donošenja odluke o trgovanju, razmotrite svoje investicijske ciljeve, razinu iskustva i toleranciju rizika

BESPLATNI DEMO RAČUN S 10.000 EUR!

72% računa malih ulagatelja gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerom

Opcije s fiksnim cijenama

Opcije s fiksnim cijenama su vrsta opcija koju je moguće trgovati na TechFinancials platformi.

Opcije s fiksnom cijenom mogu se promatrati i iz perspektive tražene cijene. Opcije, kao oblik financijskog trgovanja, su poznate i kao ugovori koji se odvijaju između dva tradera ili brokera i tradera. Dio javnosti ovaj oblik financijskog trgovanja smatra izrazito rizičnim, ali uz pomoć kvalitetne strategije, odgovornog brokera i razumnog ulaganja, moguće je itekako profitirati. Investitor uvijek mora biti svjestan rizika kojima se izlaže prilikom svakog ulaganja.

Traderi uvijek moraju imati na umu kako na TechFinancials platformi imaju mogućnost prodaje ili kupovine opcija po fiksnoj cijeni. Opcije s fiksnom cijenom koriste se za trgovanje vrijednosnicama s traženom cijenom. Postoji vrijeme dospijeća koje se veže uz opciju. Pojednostavljeno: svaka call opcija koja ima fiksnu cijenu može se koristiti u procesu trgovanja.

No Touch opcije

No Touch opcije spadaju u kategoriju najomiljenijih opcija kada se radi o binarnoj industriji. Ipak, No Touch opcije se nerijetko smatraju pomalo riskantnima jer traderi moraju predvidjeti što će se dogoditi u određenom vremenskom okviru. Profit koji se povezuje s No Touch opcijama je u pravilu veći što je veći vremenski okvir, ali to ne umanjuje rizik koji nose.

no touch

Najčešća vrsta ovih binarnih opcija je dvostruka No Touch opcija. To je egzotična vrsta opcije koja investitoru omogućuje isplatu koja je unaprijed dogovorena ako cijena vrijednosne klase ne prijeđe barijere. Investitori i traderi će najprije brokeru platiti premiju, zatim odabrati pozicije barijera, vrijeme dospijeća, isplatu koju će dobiti u slučaju da cijena ne dosegne barijere.

Korištenjem dvostrukih No Touch opcija, jedini gubitak s kojim će se trader suočiti je iznos koji želi uložiti u opciju. Imajući to na umu, opcija može biti dobitna ili ne, ali u svakom slučaju njihova popularnost vrtoglavo raste. Evo i primjera kako ih koristiti.

Recimo da je USDEUR par trenutno u odnosu 1.20 i trader vjeruje kako se u narednih 20 dana situacija neće mijenjati. Ta situacija se može iskoristiti tako da trader odabere dvostruke No Touch opcije s barijerama 1.19 i 1.22 jer će tako kapitalizirati svoju odluku. Tijekom trajanja opcije, cijena u niti jednom trenutku nije uspjela dosegnuti barijere, niti ih prijeći, pa trader dobiva unaprijed određenu isplatu. Da se u ijednom trenutku dogodilo da je cijena prešla zadanu barijeru, opcija bi donijela samo gubitak. Ovako trader može ostvariti profit bez obzira dolazi li do rasta ili pada, sve dok do kretanja dolazi unutar zadanih barijera.

One Touch opcije

One Touch opcije su one koje postaju dobitne u trenutku kada cijena dosegne određenu točku. U slučaju kada se trguje ovim opcijama, trader smatra kako će cijena dotaknuti ili točku podrške ili točku otpora unutar određenog vremenskog perioda.

Ako žele koristiti One Touch opcije, traderi moraju prognozirati hoće li se i kako cijena kretati tijekom vremena dospijeća. Ako trader procijeni ispravno, uslijedit će i unaprijed definirani dobitak koji je veći nego u slučaju drugih binarnih opcija – u pravilu između 250 i 400%.

one touch

Ova vrsta opcija idealna je za tradere koji su uvjereni da je trošak povezan s ulaganjem u opciju zanemariv u odnosu na dobitak koji će uslijediti, ali i koji znaju da bi vrijednost određene klase mogla ići u željenom smjeru. Najbolja karakteristika ovih opcija je visoka dobit koja je privlačna svim vrstama traderima, ali kao i uvijek, nikada se ne smije zanemariti rizik.

Najbolje vrijeme za kupovinu One Touch opcija je tijekom vikenda, jer su tržišta tada zatvorena. One Touch opcije su jedan od najučinkovitijih načina za maksimizaciju investicije i najveći povrat, jer se može dogoditi da vaš broker nudi isplatu od 500% uloženog. Slijedi primjer kako izgleda trgovanje One Touch opcijama.

Recimo da se EURUSD par zatvorio u petak u 1.30 sati i trader ima dvije opcije na izbor: call, ako smatra da će cijena rasti i put, ako misli da će cijena padati. Trader mora donijeti odluku ne samo o smjeru, nego i o iznosu koji želi uložiti. Slijedi ulaganje i čekanje isteka vremena dospijeća. Ako je trader bio u pravu, dobitak će biti veoma visok.

One Touch opcije se mogu trgovati i kada trader ne vjeruje da će određena investicijska klasa dosegnuti određenu razinu. Ova vrsta trgovanja se smatra poprilično pojednostavljenim jer uključuje mnogo pogađanja, ali isplata je visoka, ako budete u pravu.

One Touch opcije su najpopularnije među Forex korisnicima i osobama koje trguju dobrima. Prodaju se po fiksiranoj cijeni koja može biti različita od tržišne cijene. Za One Touch opcije najvažnije je dobro poznavanje tržišta jer ono značajno umanjuje rizik i povećava šanse za dobitak.

Range opcije

Range opcija je kada trader smatra kako će cijena ostati u tunelu kojeg stvaraju dvije tražene cijene ili, u suprotnom slučaju, da će probiti barijeru. Kao i uvijek, range opcija se odvija u određenom vremenu dospijeća. Range opcije se smatraju svojevrsnim novitetom koji je kreiran kako bi privukao veći broj investitora u industriju.

Važno je istaknuti kako ovo nisu ni put ni call opcije, nego kako investitoru određenu isplatu ako se odabrana valuta nalazi u granicama fiksne opcije. Granice se određuju više i niže od cijene valute koja se koristi u trgovanju.

boundary

Range opcije najpopularnije su među traderima koji smatraju da će se određena valuta umiriti u određenom trenutku. To znači da će biti u mogućnosti investirati predefiniranu premiju što će im omogućiti maksimalni povrat bez obzira o vrsti opcije. Maksimalna isplata, ali i mogući rizici su unaprijed predvidivi što traderu olakšava donošenje odluke.

Druga prednost je što se ove opcije smatra strukturiranim opcijama, što je rijetkost. To omogućava traderu da iskoristi svaki pad koji se dogodi tijekom faze volatilnosti bez da ima unesenu opciju. Jednostavno su konstruirane pa tako i traderi lako mogu izračunati i procijeniti svoju dobit. Svaki trader može odrediti svoje granice u opciji (baš kao što to rade brokeri), što može biti itekako korisno ako se radi o traderu s ograničenim budžetom. Evo kako izgleda trgovanje range opcijama.

Uzmimo za primjer kako je trader odlučio kupiti range opciju vezanu uz USDEUR čiji je odnos trenutno 1.10. To znači da je range tj. tunel između 1.00 i 1.20. Opcija će isteći u 13 sati i 20 minuta. Tijekom isticanja vremena dospijeća USDEUR opcija je na razini 1.29, pa trader odlučuje kupiti opciju ‘unutar granica’. Svaka isplata je određena oblikom binarne opcije, pa trader može ostvariti barem 75% povrata dobiti u slučaju da je u pravu.

Rebate opcije

Rebate opcije, poznate i kao cash backs, se koriste da smanje cijenu. Rebate opcije su obično jedan od dva izbora koje trader mora odabrati kada se nalazi u trenutku pregovaranja oko cijene određene opcije. Drugi izbor je reduciranje kamatne stope.

Brokeri nude rebate opcije kao oblik privlačenja osoba da sudjeluju u određenim tradeovima. Tijekom kratkih transakcija, kamatne stope i dividende koje zarađuju vlasnici dionica se plaćaju i onima koji dionice samo posuđuju.

Kako biste sudjelovali u ovoj vrsti trgovanja, potrebno je kontaktirati online brokera. Postoje i specijalizirane kompanije za ovu vrstu opcija, a kao i u slučajevima binarnih opcija potrebno je napraviti temeljito istraživanje jer su pogodnosti i uvjeti poslovanja nerijetko sasvim različiti.

Tijekom transakcija s opcijama, moguće je isplatiti profit kada opcije isteknu bez vrijednosti. Rebate opcije su monetarni derivat koji ističe automatski u trenutku kada vrijednosna klasa raste do određene razine cijena. Tijekom tog vremena, vlasnici opcija će završiti s povratom određenog dijela premije koju su uplatili.

Ovo su egzotične opcije koje će trader moći iskoristiti samo kada vrijednosna klasa dosegne određenu cijenu. One mogu biti knock-in, u slučajevima kada klasa prijeđe zadane barijere ili knock out, što znači da će opcija automatski isteći kada se kretanje javlja unutar granica tj. barijera. Ugovori s opcijama daju traderima mogućnost da kupe ili prodaju financijske investicijske klase po cijenama koje su unaprijed dogovorene.

Ove opcije omogućuju povrat i u slučaju knock-outa. Ipak, ove opcije nisu česte, jer nemaju profita za osobu koja opcije i piše.